FANDOM


אלונה הייתה חברה בלהקת הפיגמות בעונת 1 עד3 והיפועה בתפקיד אורח בענות 4ו5 ו9 אילן קובי ועודד מתאהבים באלונה בתחילת הסדרה בסוף אלונה מודה בפני אילן שהיא מאוהבת בו אך קובי משכנע את הטסרטים לשנות זאת שאלונה מודה בפני קובי כי היא מאוהבת בו אך עודד משכנע את הטרסים לשנות את זה שאלונה מודה בפני עודד שהיא מאוהבת בו בסתר .

כותרת קטעעריכה

כתוב את הקטע הראשון במאמר שלך כאן.

כותרת קטעעריכה

כתוב את הקטע השני במאמר שלך כאן.